Posilujeme kvalitu života seniorů a propojujeme generace

Vybrali jsme projekty v rámci jarního kola Fondu Skupiny KB, které je zaměřené na posílení kvality života seniorů a mezigenerační učení. Osmi organizacím jsme poskytli celkovou částku 921 626 Kč. Finanční prostředky do fondu věnovaly dceřiné společnosti Komerční banky. Na spolupráci se podílejí Komerční pojišťovna, KB Penzijní společnost, Modrá pyramida, Factoring KB a ALD Automotive.

19. 5. 2020 9:00
Témata

Borůvka, Borovany spolek (Borovany, www.boruvka-borovany.cz, 190 950 Kč)

Ve spolupráci s KB Penzijní společností pomáháme seniorům i seniorům s mnohdy vážným postižením. Terénní pečovatelská služba pro seniory umožní klientům dál zůstat ve svém domácím prostředí, na které jsou zvyklí a nemusí tak opustit svůj domov. Jedná se především o péči o jejich vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, stravování, dovozu k lékaři, na pravidelné rehabilitace, podání léků, ošetření na lůžku, úklid, nákupy, pomoc s vyřizováním úředních záležitostí, s pracemi na zahradě a kolem domu, dovoz stravy, zajištění kontaktu s okolním prostředím. Pečovatelky zajišťují při těchto činnostech odbornou péči a individuální přístup ke klientovi. Nadační příspěvek pomůže uhradit mzdu jedné pečovatelky v přímé péči na necelých osm měsíců.

Celé Česko čte dětem, o. p. s. (Ostrava, www.celeceskoctedetem.cz, 107 000 Kč)

Projekt „Babička a dědeček do školky“, který si vybrala k podpoře Komerční pojišťovna, je určen třem skupinám: seniorům, dětem a rodičům. Podíl seniorů ve společnosti se zvyšuje, proto je velmi důležité utvářet a posilovat ve společnosti mezigenerační solidaritu, což je vhodné od útlého věku dětí, aby si tyto vazby vytvořily a upevnily. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila multimediální média, jejichž hlavním nástrojem sdělení není jazyk, ale obraz. Do pěti mateřských škol v Praze budou v rámci podpořeného projektu pravidelně docházet dobrovolníci – pohádkoví dědečkové a babičky, kteří budou dětem číst pohádky a motivovat rodiče k aktivnímu čtení a sdílení času se svými dětmi.

Centrum RoSa z.s. (Praha, www.centrumrosa.cz, 111 540 Kč)

Komerční pojišťovna podpořila i projekt „Trénování paměti 2020“ zaměřený jednak na udržení dvou stávajících hodin trénování paměti týdně, které jsou díky podpoře Nadace Jistota v roce 2019 nedílnou a vyhledávanou aktivitou Centra RoSa, a jednak na rozšíření této aktivity o jednu hodinu týdně navíc. Ukazuje se, že péče o psychické zdraví již není pro mnohé seniory jen okrajovou záležitostí, ale že pro ně nabývá stále větší důležitost. Uvědomují si, že je nespornou podmínkou samostatného a nezávislého života a základem jejich sebevědomí a sebedůvěry. Pro mnohé jsou lekce trénování paměti velkou psychickou vzpruhou a důležitou součástí jejich programu.

Oblastní charita Kutná Hora (Kutná Hora, https://kh.charita.cz/, 144 104 Kč)

Hlavním cílem projektu, který si již po třetí vybrala Modrá pyramida, jsou pravidelná aktivizační a volnočasová setkávání seniorů a dětí. Vychází z dříve podpořených projektů („Babičko, nauč mě“ a „Babičko, společně to zvládneme“), kdy došlo k úspěšnému navázání spolupráce aktivizačních služeb pro seniory a rodinného centra. Projekt sbližuje jednoduchou a zábavnou formou 3 generace: seniory, děti a rodiče dětí, kterým se aktivity předchozích projektů líbí. Společně se budou setkávat při vaření a pečení, naučí se sladké recepty našich babiček, vyzkouší recepty nové, babičky a dědečkové si zavzpomínají na dřívější obchody a potraviny, děti vyrobí bloky na zapisování nákupů, společně si namalují dózy do kuchyně, vyrobíme si knihu receptů apod. Plánované aktivity podporují rozvoj jemné motoriky a kognitivních funkcí, kreativitu a rozvoj komunikace jak u seniorů, tak i u dětí.

Život bez bariér, z.ú. (Nová Paka, www.zbb.cz, 120 000 Kč)

Sérii setkání, přednášek, seminářů a individuálního poradenství v centru pro seniory si vybrala pro svou podporu společnost Factoring KB. V bezbariérovém prostředí organizace Život bez bariér v Nové Pace se senioři naučí, jak předcházet dluhovým pastím, dozvědí se jak pracovat s mobilem, počítačem, kde hledat pomoc v případě osamění. Vtipnou a jednoduchou formou budou pořádány soutěže a turnaje např. na téma "Paměť nám ještě slouží." Zájemci se setkají s mnoha zajímavými lidmi, kteří umí poradit, předávat příklady dobré praxe. Přidanou hodnotou projektu bude komunikace mezi seniory, rodinami seniorů, pracovníky sociálních služeb nebo spolupráce s organizacemi, kteří pracují dlouhodobě s komunitou aktivních seniorů.

Dobročinný spolek Sv. Máří Magdalény z.s. (Březnice, dobrocinny-spolek-sv-mari-magdaleny.webnode.cz/, 80 552 Kč)

ALD Automotive věnovala svůj příspěvek na realizaci klubu seniorů na malém městě, který se ovšem může pochlubit velmi pestrou nabídkou vzdělávacích i aktivizačních aktivit, mezi které patří například tréninky paměti, muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, reminiscence s tvořením, vzpomínáním a zpíváním či různá tematická skupinová setkání a besedy. V klubu spolek provozuje taktéž poradnu, knihovnu, pořádá výstavy obrazů, zajišťuje doprovod k lékaři a organizuje mezigenerační setkávání s dětmi. Klub je místem setkávání a společných aktivit pomáhajících udržení duševní svěžesti a minimalizaci sociální izolace domovů.

Moudrá Sovička z.s. (Žichlínek, www.moudrasovicka.cz, 100 000 Kč)

Spolek Moudrá Sovička z. s. se od roku 2015 věnuje pomoci seniorům s používáním tabletu, chytrého telefonu, počítače a službami s nimi spojenými. Nabízí službu Hodinový ajťák pro seniory. Nadační příspěvek bude využit na výjezdy nově zřízeného “Mobilního komunitního centra pro seniory”. Jedná se o speciálně upravený vůz, který bude sloužit jako pojízdné vzdělávací centrum. Cílem je pomáhat seniorům s používáním nových zařízení (typu chytrý telefon, tablet nebo notebook) kdekoliv v České republice. V mobilním centru bude možné realizovat individuální poradenství nebo sezení až pro 5 seniorů. Seniorům pomůže se správným nastavením jejich zařízení a jak bezpečně používat internet a další služby. Umožní jim být v kontaktu se svými blízkými a být společensky aktivní.

Anděl Strážný, z. ú. (Praha, www.andelstrazny.eu, 67 480 Kč)

Nadační příspěvek organizace použije na nákup 10 kusů zařízení tísňové péče s jejichž pomocí podpoříme samostatný život klientů. Klientům tak bude umožněno ponechání sociálních vazeb a dosavadního života i přes případné zdravotní komplikace. Prodloužíme období, ve kterém senioři či zdravotně postižení budou moci žít ve svém přirozeném prostředí a vykonávat každodenní běžné činnosti bez obav, že když se jim něco stane, nedovolají se pomoci. Díky projektu pomůžeme nejen klientům, ale i jejich rodinným příslušníkům, protože i oni mohou s klidem chodit do práce či odjet na dovolenou, jelikož vědí, že jejich blízké 24 hodin 7 dní v týdnu střeží Anděl Strážný.

Pomáháme propojovat generace