Finanční pomoc pro Moravu od Skupiny Komerční banky

V interní sbírce zaměstnanců Skupiny Komerční banky jsme vybrali přes 890 000 Kč na pomoc kolegům, kteří se ocitli v náročné životní situaci v důsledku červnové živelní pohromy na jižní Moravě. Všem velice děkujeme! Částka 715 000 Kč byla rozdělena mezi jedenáct zaměstnanců i bývalých kolegů a zbývající sumu jsme věnovali humanitární organizaci ADRA, o.p.s., která peníze předala dalším potřebným.

24. 8. 2021 14:00
Témata

Skupina Komerční banky (Komerční banka, Modrá pyramida stavební spořitelna, Komerční pojišťovna, ESSOX, KB Penzijní společnost, Factoring KB, SG Equipment Finance a ALD Automotive) dále věnovala humanitární organizaci ADRA, o.p.s., 7 000 000 Kč na pomoc postiženým oblastem jižní Moravy. Velmi si vážíme podpory od všech, kdo přispěli!

„Veliké díky jménem ADRA, o.p.s., za vaši velikou štědrost a pomoc potřebným na jihu Moravy. Váš dar byl již zčásti použit pro druhou finanční vlnu pomoci, ve které bylo vyplaceno většinou 150 000 Kč celkem 143 domácnostem. Jednalo se o domácnosti v Moravské Nové Vsi, které byly výrazněji zasaženy ničivým tornádem. Celková výše výplaty činila více jak 21 mil. Kč. Váš dar od Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota bude součástí i třetí vlny finanční pomoci, ve které bude finančně pomoženo lidem, jejichž domovy podstoupily demolice či poškození domovů bylo extrémní. Děkujeme vám všem, že jste s námi pomocí na jihu Moravy.“

Renáta Chlebková, která má v organizaci ADRA na starosti CSR a spolupráci s firmami

Jaká je současná situace na jihu Moravy? Konkrétně v Moravské Nové Vsi?

Jsou to dva měsíce, kdy ničivé tornádo mnoha lidem žijícím na jižní Moravě změnilo nejen plány na léto, ale mnohdy i životy samotné.

„Modré plachty na střechách domů, symbol nouzového zastřešení poškozených nemovitostí, ubývají a naopak rychle přibývají nově pokryté a zrekonstruované střechy. Na nové fasády svých domů si obyvatelé ještě počkají, protože bude probíhat zahloubení elektrických rozvodů. Naopak stále ještě smutně působí mezery po demolicích poškozených objektů. Zatím se připravuje projektová dokumentace a všechna důležitá povolení a věříme, že se i tam co nejdříve začne s výstavbou a mezery v ulicích se postupně začnou zaplňovat. Většina stavebních činností a úprav v obci směřuje k zahájení školního roku a alespoň částečné normalizaci života po ničivém tornádu. To, co obnovu komplikuje, jsou dlouhé dodací lhůty především pro výměny poškozených a rozbitých oken, a to jak v domácnostech, tak právě na veřejných budovách (především škola a školka).“

Josef Koláček, který pomoc na Moravě za organizaci ADRA koordinuje

Nejedná se ale jen o pomoc finanční. Na místě, v Moravské Nové Vsi, ADRA koordinuje dobrovolnickou pomoc s potřebami obyvatel obce, zajišťuje materiální pomoc a samozřejmě je zde plně k dispozici při psychosociální podpoře.

Celkový objem pomoci vám představí infografika za více neziskových organizací, které na jihu Moravy od prvních dnů pomáhají.

Humanitní pomoc po tornádu

To vše se děje právě i díky štědrosti a solidaritě těch, kteří poskytli finanční podporu. Za Nadaci Jistota všem ze srdce děkujeme!