• Vše o KB
  • Novinky
  • Nadace Jistota dlouhodobě podporuje rozvoj dětské paliativní péče v ČR

Nadace Jistota dlouhodobě podporuje rozvoj dětské paliativní péče v ČR

Téma nevyléčitelně nemocných dětí a jejich smrti je pro mnohé lidi těžko přijatelné, přesto se dotýká zhruba osmi set rodin každý rok. Paliativní péče je poskytována dětem s život ohrožujícím a život limitujícím onemocněním i jejich rodinám. Podporuje tak rodiny v nejtěžších chvílích jejich života, kdy jsou nejen děti, ale i rodinní příslušníci a další pečující osoby vystaveni velké psychické i fyzické zátěži. Rozvoj oblasti dětské paliativní péče může v současné době nějakým způsobem ovlivnit více jak 13 tisíc rodin.

16. 4. 2021 13:30
Témata

Paliativní péče je specializovaná část medicíny, která se věnuje péči o nevyléčitelně nemocné a umírající během poslední fáze života. V paliativním týmu je kromě lékaře a sestry také sociální pracovník, psycholog, duchovní a další specialisté podle toho, co daný pacient potřebuje. Vedle pacienta samotného se pozornost cíleně věnuje i rodině a blízkým pacienta, pro které je období v nemoci i po úmrtí často velmi náročné. Rozdíl v paliativní péči pro děti a dospělé je kromě specifik, která vyplývají z péče o dětského pacienta, zejména ve spektru diagnóz vyžadujících paliativní péči. Zatímco u dospělé populace se jedná převážně o onkologické pacienty v dětské populaci je větší různorodost stavů vyžadujících paliativní péči. Paliativní péče o většinu dětských nevyléčitelně nemocných pacientů je dlouhodobější a trvá po dobu mnoha let.

Nadace Jistota dlouhodobě podporuje rozvoj dětské paliativní péče jak v oblasti zdělávání odborné veřejnosti, tak se podílí se na systémových změnách. V roce 2017 se zavázala k postupnému vyplacení částky 1 230 000 Kč na tuto oblast. Prostředky byly směřovány České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

Za dobu trvání dlouhodobého projektu Nadace Jistota a České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s. se podařilo realizovat mnoho podstatných, a v této oblasti významných, kroků:


Rozvoj dětské paliativní péče se v České republice poslední roky zaměřil na prohlubování spolupráce mezi poskytovateli dětské paliativní péče, nemocnicemi a hospici a na zvyšování vzdělání odborníků v dětské paliativní péči. V současné době Nadace Jistota projednává nový projektový záměr, který si klade za cíl položit základy dlouhodobého systematického rozvoje.

Nadace Jistota