Nadace Jistota v době rouškové

Rok 2020 je na za námi a když se podíváme zpět je jasné, že byl nejen náročný, jiný, ale i plný podařených projektů. Připomeňte si spolu s námi výčet aktivit, kterými se snažíme pomáhat tam, kde je to potřeba.

11. 1. 2021 13:00
Témata

Nadace Jistota vybrala v první grantové výzvě roku v rámci Otevřeného fondu 6 nových ročních projektů zaměřených na ranou péči a péči o děti předškolního věku. Projekty komplexně podporují rodiny a vývoj dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby s cílem zvýšení kvality života dítěte. Nadace je podpořila částkou 934 620 Kč.

Koncem března jsme již reagovali na koronavirovou pandemii a začali uvolňovat „rychlé peníze“ na zmírnění následků koronavirové epidemie a dopadů nutných restrikcí na kvalitu života klientů a činnost neziskových organizací. Podpořili jsme během 14 dní 20 nestátních neziskových organizací nejrůznějšího zaměření. Každá organizace obdržela 50 tis. Kč. Využití nadačního daru bylo poměrně volné, podle aktuálních potřeb dané organizace a jejích klientů.

Druhé kolo Otevřeného fondu bylo zaměřené na prevenci sociálního hendikepu u dětí a mládeže. Podpořili jsme 6 organizací v celkové hodnotě 926 798 Kč. Nově podpořené projekty by se daly tematicky rozdělit do dvou hlavních skupin: prevence, diagnostika a terapie dětí a dospívajícím ohrožených fyzickým a psychickým týráním, domácím násilím a sexuálním zneužíváním a pak komplexní podpora rodiny a vývoj dítěte v náročných životních situacích. Dva projekty si ke své podpoře vybraly i dceřiné společnosti KB – ESSOX a SGEF.

Na jaře jsme ještě vybrali projekty v rámci jarního kola Fondu Skupiny KB, které je zaměřené na posílení kvality života seniorů a mezigenerační učení. Osmi organizacím jsme poskytli celkovou částku 921 626 Kč. Finanční prostředky do fondu věnovaly dceřiné společnosti Komerční banky - Komerční pojišťovna, KB Penzijní společnost, Modrá pyramida, Factoring KB a ALD Automotive.

Částku 893 781 Kč určenou pro oblast mobilní hospicové péče si mezi sebou rozdělilo 6 organizací. Projekty podpořené Nadací Jistota umožní lidem v terminálním stadiu onemocnění, aby mohli být v posledních dnech svého života doma, v kruhu své rodiny a přátel bez zbytečných bolestí a s kvalifikovanou zdravotní péčí.

Nadace Komerční banky - Jistota v rámci mimořádné grantové výzvy s pořadovým číslem II, kterou opět reagovala na koronavirovou krizi, vybrala dále projekty 14 neziskových organizací a mezi ně rozdělila celkovou částku 1 816 880 Kč. Nadace podpořila samoživitele a dlouhodobě pečující, rodiny ohrožené domácím násilím, seniory v návratu do běžného života, ale také rozvoj distanční pomoci klientům neziskových organizací.

Na podzim proběhlo čtvrté a v roce 2020 poslední kolo Otevřeného fondu Nadace Jistota zaměřené na zaměstnávání zdravotně hendikepovaných. Podpořeny byly 3 organizace, mezi které jsme rozdělili 570 462 Kč.

Ročních projektů bylo tedy celkem vybráno 63 za celkovou sumu 7 064 167 Kč. I v roce 2020 jsme podporovali zaměstnance nebo rodiny zaměstnanců Skupiny KB, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Celkem jsme podpořili 4 zaměstnance nebo jejich rodin v hodnotě 331 732 Kč. Velkou část prostředků, tedy 3 670 044 Kč, jsme rozdělili z Fondu Jistota. Z tohoto fondu dochází k financování spolupráci dlouhodobějšího charakteru. Celkem bylo jsme podpořili realizaci 12 víceletých projektů.

Tuto pomoc můžeme nabízet především díky hlavnímu dárci Nadace Jistota, kterým je Komerční banka, dále díky podpoře dceřiných a sesterských společností Skupiny KB, a samozřejmě i díky příspěvkům zaměstnanců Skupiny KB. Kromě pravidelných dárců nás v loňském roce zaměstnanci podpořili i prostřednictvím účasti na podzimním golfovém turnaji, zapojením do benefiční aukce, prodeje roušek či předvánoční akce „Úsměv dítěte“. Děkujeme všem, kteří nás v tomto složitém roce podpořili. Neměli jsme možnost realizovat v plném rozsahu „Týden s nadací“ ani pořádat žádnou z tradičních „Snídaní pro nadaci“. Snad bude rok 2021 pro všechny lepší.

Tímto bychom vám všem chtěli moc poděkovat a popřát vše dobré v roce 2021.

Medvěd s rouškou