• Vše o KB
  • Novinky
  • Nadace KB Jistota a Institut cirkulární ekonomiky zahajují spolupráci

Nadace KB Jistota a Institut cirkulární ekonomiky zahajují spolupráci

Nadace Komerční banky Jistota se dlouhodobě podílí na minimalizaci negativních dopadů na společnost. V roce 2021 zařadila mezi své stěžejní témata i udržitelnost a zahajuje spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN). Společně budou pracovat na nastavení lepších podmínek ve veřejném zadávání a soukromých nákupech.

9. 3. 2021 11:00
Témata

Změna klimatu a zhoršování životního prostředí představují pro Evropu a celý svět existenciální hrozbu. Komerční banka proto stanovila udržitelnost za jednu ze svých absolutních priorit. V souvislosti s tím nyní Komerční banka navazuje partnerství s Institutem cirkulární ekonomiky.

Partnerství s Institutem cirkulární ekonomiky zaštiťuje ze strany Komerční banky Nadace Komerční banky KB Jistota. Ta na základě nově schválené strategie od letošního roku věnuje 30 % svých příspěvků na podporu projektů spadajících do pilíře podpory s názvem Udržitelná budoucnost. V roce 2025 bude podíl této oblasti činit celých 65 %.

Partnerství Komerční banky a INCIEN reflektuje jeden z hlavních plánů Zelené dohody pro Evropu. Tím je podpořit účinné využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na čisté oběhové hospodářství.

Partnerská spolupráce se bude v letošním roce realizovat v rámci projektu INCIEN zaměřeného na prosazování cirkulárních prvků do veřejného i soukromého zadávání.

Projekt si klade za cíl zvýšit osvětu související s tématem cirkulárních zakázek jako klíčového pilíře pro zavedení cirkulární ekonomiky do praxe. Povědomí o cirkulárním zadávání totiž v ČR zůstává oproti západním evropským zemím velmi nízké.

Kromě osvěty je projekt zaměřen také na tvorbu praktické metodiky pro státní správu i soukromé společnosti, školení budoucích školitelů a komunikaci příkladů z praxe.

„Považuji za logické, že nadační činnost se bude do budoucna mnohem více týkat i oblasti udržitelného podnikání. Nadace KB Jistota se tak díky podpoře Komerční banky může nejen podílet na významných krocích v současných trendech, ale být současně inspirátorem a motivátorem.“

Tomáš Doležal, předseda správní rady Nadace KB Jistota.

„Uzavření strategického partnerství s Komerční bankou si velice vážíme a věříme, že takto silný partner nám pomůže dosáhnout výrazného zlepšení ve veřejném i soukromém zadávání. Potenciál ekonomických i environmentálních úspor je obrovský: jen ve veřejném sektoru jde o více než 660 miliard korun ročně. Tyto prostředky můžeme za pomocí principů cirkulární ekonomiky využívat šetrněji, účelněji a s lepším účinkem pro všechny. Jinými slovy jde o prosazení racionálního národohospodářského přístupu.“

Soňa Jonášová, jednatelka INCIEN

Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz