• Vše o KB
  • Novinky
  • Nadace Komerční banky – Jistota pokračuje v podpoře a rozvoji dětské paliativní péče v ČR

Nadace Komerční banky – Jistota pokračuje v podpoře a rozvoji dětské paliativní péče v ČR

Nadace Komerční banky - Jistota dlouhodobě podporuje rozvoj dětské paliativní péče jak v oblasti zdělávání odborné veřejnosti, tak se podílí se na systémových změnách. V letech 2017-2021 probíhala podpora projektu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s., zaměřeného právě na tuto oblast. V letošním roce podpora volně navazuje na projekt Institutu Pallium, který se věnuje systematickému rozvoji.

26. 5. 2021 12:00
Témata

Projekt bude realizován v letech 2021-2023 a v průběhu spolupráce bude poskytnuta částka ve výši 1 200 000 Kč. Společně s Nadací Komerční banky - Jistota podpoří projekt i Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., která pro tento účel věnovala nadaci 100 000 Kč.

Život s závažným život limitujícím onemocněním vystavuje nejenom samotné dítě, ale i rodinné příslušníky a další pečující, velké psychické i fyzické zátěži. Paliativní péče představuje pomoc, jak tuto těžkou životní etapu zvládnout co nejdůstojněji. Pro potřeby těchto dětí a jejich rodin je třeba zajistit dostupnost dětské paliativní péče a podpůrné sítě sociálních a zdravotních služeb.

Ačkoli je Institut Pallium novou organizací, opírá se o síť předních odborníků na dětskou paliativní péči v České republice i v zahraničí. Projekt „Systematický rozvoj dětské paliatívní péče: Evidence-based policy“ si klade za cíl pokračovat v rozvoji dětské paliativní péče s principy politiky založené na faktech. Jedná se o přístup, kdy jsou politická rozhodnutí utvářena v souladu s průkaznými zjištěními vědeckého výzkumu. Projekt je postaven na třech pilířích: výzkumu, vytvoření koncepce rozvoje dětské paliativní péče v České republice a implementaci jednotlivých koncepčních doporučení na jejichž základě vznikne akční plán. Jakmlie bude koncepce schválena odbornými společnostmi či zástupci klíčových poskytovatelů, bude probíhat jednání s Vládou České republiky o přijetí dokumentu Národní strategie dětské paliativní péče a akčního plánu její realizace. V České republice se pracuje na shodě napříč odbornou veřejností, jak má dětská paliativní péče vypadat za deset let, tato shoda bude vycházet z empirických dat. Jsme velmi rádi, že Nadace Jistota může být součástí tohoto projektu.

„Paliativní péče je postavena na týmové spolupráci různých profesí, na stejném principu jsme začali připravovat i samotnou koncepci. Jednání se účastní lékaři, sociální pracovníci, zástupci  ministerstev i poskytovatelů služeb. Věříme, že tyto základy nám umožní vytvořit opravdu sdílenou vizi pro další rozvoj dětské paliativní péče.“

Mgr. Jiří Krejčí, ředitel Institutu Pallium