Obnovili jsme alej stromů kolem historické krteňské cesty

Nadace Komerční banky Jistota se dlouhodobě podílí na minimalizaci negativních dopadů na společnost. Od roku 2021 se jedním z jejích třech stěžejních pilířů stala udržitelnost a ochrana životního prostředí.

2. 11. 2021 18:00
Témata

2. listopadu 2021 Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota společně s Městskou částí Praha 13 slavnostně zahájili společný projekt obnovy aleje kolem historické cesty od usedlosti Chaby ke kostelu svatého Jana a Pavla v Krtni. Nadace Jistota darovala Městské části Praha 13 účelově vázaný finanční dar ve výši 440 tisíc korun realizaci projektu.Cílem společného projektu je obnova vegetační struktury příměstské krajiny s výhledem na dlouhodobou funkci, a to i v případě, že lokalita bude v budoucnu obklopena městem. Architektonický záměr počítá s krajinářskou úpravou v okolí historické cesty, která spojuje starou usedlost Chaby a Kostel v Krtni. Je navržena obnova doprovodné vegetace podél polní cesty s novým mobiliářem, informačními tabulemi, případně s fitness prvkem nebo edukativní hrou v krajině pro děti. Jedná se o dvouřadou výsadbu stromů tvořenou vhodnými druhy dřevin, které jsou v této krajině obvyklé. Jsou to zejména plodonosné stromy a keře. Vysazeny byly různé odrůdy ovocných dřevin, například jabloně, hrušně, ořešáky nebo třešně, chybět nebudou ani vrby, duby, hlohy a růže šípkové.

„Člověk od počátku své existence zanechává na planetě stopy a některé z nich mají bohužel negativní dopad na život. Dobrou zprávou ale je, že řadu z nich máme možnost napravit a pozitivně ovlivnit. Výsadba zeleně je jednou z těch nejúčinnějších. Vždyť jsou to právě stromy, které mají svůj nezastupitelný význam nejen z pohledu estetického, ale především funkčního.“

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky

„Ačkoliv je naše městská část z velké části tvořena sídlišti, systematicky a dlouhodobě řešíme zelené plochy ve veřejném prostoru. Obnova krteňské cesty je v tomto ohledu jeden z nejvýznamnějších projektů letošního roku a děkuji Nadaci Jistota Komerční banky za velkorysou spolupráci, v rámci skvělých sousedských vztahů. Věřím, že obnova historické aleje prospěje volnočasovým aktivitám obyvatelů Prahy 13 a vedle Centrálního parku a dalších míst se stane oblíbeným místem pro všechny věkové skupiny.“

David Vodrážka, starosta Prahy 13

V roce 2021 bude realizována první část, tedy samotná výsadba stromů. V roce 2022 je přislíbena další podpora ze strany Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota ve výši 310 tisíc Kč, kdy bude krajinná úprava dokončena.

Společný projekt Městské části Prahy 13 a Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota, má za cíl vybudovat relaxačního místo a přispět ke zvýšení biodiverzity právě na území třinácté městské části, kde Komerční banka působí a má své sídlo. Za několik let si zde bude možno natrhat ovoce a za pár desítek let se tato alej stane zelenou oázou ve městě.

Výsadba stromů
Výsadba aleje