Podporujeme růst profesionálů v mobilních hospicích

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota dlouhodobě podporuje oblast paliativní péče. Mobilní hospice poskytují specializovanou paliativní péči v domácím prostředí lidem, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí, aby nemocný mohl důstojně a bezbolestně dožít poslední dny svého života doma, se svými blízkými. Většina mobilních hospiců bojuje s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Chybí zdravotní sestry i lékaři a v některých regionech i sociální pracovníci. To je jeden z mnoha důvodů, který Nadaci Jistota inspiroval pro výběr dlouhodobého projektu Fóra mobilních hospiců, zaměřeného právě na podporu růstu profesionálů v této oblasti. Zahájení projektu je plánováno v září 2021 a poběží 2,5 roku, celková částka projektu činí 1 199 040 Kč.

24. 6. 2021 8:30
Témata

Hlavním cílem projektu je zvýšit prestiž mobilních hospiců nejen jako poskytovatelů kvalitních služeb, ale zároveň i dobrého zaměstnavatele v kruzích odborné veřejnosti. Dílčím cílem bude zároveň bořit tabu o umírání a práci s umírajícími a jejich blízkými mezi zdravotníky a zvýšit jejich zájem pracovat v oboru paliativní medicína, konkrétně v mobilních hospicích napříč regiony.

„Jsem moc ráda, že jsme v Nadaci Komerční banky, a.s. – Jistota získali silného a stabilního partnera pro tak nelehké téma, jakým je specializovaná paliativní péče v domácím prostředí. Věřím, že i díky tomuto společnému projektu se nám zas podaří posunout vnímání domácích hospiců jako běžné součásti společnosti a zdravotní péče. Věřím, že i díky naší spolupráci jsme zas o krok blíže naplnění našeho cíle: umožnit dožít mezi svými blízkými každému, kdo o to stojí a bez ohledu na to jak náročnou specializovanou péči jeho stav vyžaduje.”

Monika Marková, předsedkyně Fóra mobilních hospiců

V rámci projektu vznikne nový webový portál www.mobilnihospice.cz, který poskytne informace pro odbornou veřejnost, a to nejen z řad členských organizací, ale také dokáže dále nasměrovat laickou veřejnost zajímající se o možnosti paliativní péče v domácím prostředí. Na základě výzkumného šetření bude realizovaná osvětová kampaň, vycházející z komunikační strategie mířená na odbornou veřejnost zejména lékaře a zdravotní sestry, která bude podpořena instruktážními materiály na zviditelnění práce hospiců, představení jejich služeb a toho, jak práce v hospici vypadá. Fórum mobilních hospiců bude fungovat z pozice zastřešující organizace, ale důležité bude zapojení a šíření osvěty samotnými organizacemi na lokální úrovni. Bude usilováno o rozšíření sítě akreditovaných pracovišť a probíhat bude i podpora stážových míst.

Věříme, že osvěta u odborné veřejnosti povede k posílení důvěry mezi jednotlivými poskytovateli, a tím ke zvýšení dostupnosti péče pro lidi, kteří péči mobilního hospice potřebují.

Podpora mobilních hospiců