• Vše o KB
  • Novinky
  • Vyhlašujeme grantovou výzvu orientovanou na cirkulární textil

Vyhlašujeme grantovou výzvu orientovanou na cirkulární textil

Nadace Komerční banky – Jistota vyhlašuje novou grantovou výzvu zaměřenou na problematiku textilního průmyslu, snižování odpadů a recyklaci a rozvoje vzdělávání v této oblasti.

10. 3. 2021 13:00
Témata

Nadace Komerční banky – Jistota se dlouhodobě podílí na minimalizaci negativních dopadů na společnost. V roce 2021 zařadila mezi své stěžejní témata i udržitelnost. Textilní průmysl je jedním z největších znečišťovatelů planety. Velká spotřeba energie, vody a únik škodlivých látek provází každou fázi životního cyklu našeho oblečení. Levná a rychlá móda plnící naše šatníky oblečením, které vezmeme na sebe jen několikrát. Oblečení následně končí na skládce nebo ve spalovně. Je odhadováno, že každou vteřinu se na světě vyhodí jedno plné nákladní auto oblečení. A tak bychom mohli pokračovat. Je tedy logické, že si nadace vybrala jako své nové téma i tuto problematiku.

Tato grantová výzva si klade za cíl alespoň dílčím způsobem na výše uvedené reagovat. Hledáme projekty, které:

  • podpoří předcházení vzniku textilního odpadu;
  • podpoří cirkulární modely textilní spotřeby a výroby;
  • budou znamenat rozvoj inovací v oblasti výroby a použití vhodných materiálů;
  • dále podpoří rozvoj sběrné sítě a znovuvyužití oděvů;
  • sníží spotřebu energie a únik škodlivin během „textilního života“;
  • podpoří vzdělávání v této oblasti vedoucí ke změně v návycích, postojích, uvažování a chování spotřebitelů.

Výzva je určená výhradně pro neziskové organizace a hledáme roční projekty. Podrobnosti a přesné znění grantové výzvy najdete v přiloženém pdf dokumentu. Uzávěrka pro příjem žádostí je 6. dubna 2021 v poledne.

Textil