• Vše o KB
  • Novinky
  • Vyhlašujeme grantovou výzvu na podporu „srdečních“ projektů zaměstnanců Skupiny KB

Vyhlašujeme grantovou výzvu na podporu „srdečních“ projektů zaměstnanců Skupiny KB

Ze srdce děkujeme všem, kteří podpořili sbírku Nadace Jistota na pomoc Ukrajině. Velmi si vážíme obrovské vlny solidarity s jakou jsme se za dobu působnosti Nadace Jistota ještě nesetkali. Jako poděkování za finanční podporu zaměstnanců Skupiny KB, bychom rádi společně s nimi vybrali jejich srdeční projekty a organizace, kterým budeme směřovat finanční prostředky v celkové výši 2 miliony korun.

19. 4. 2022 9:00
Témata

Srdeční záležitost je program na podporu „srdečních“ projektů zaměstnanců Skupiny KB. Letošní ročník volně navazuje na předchozích 6 ročníků a jeho téma je „Pomoc a integrace ukrajinských uprchlíků na území České republiky“.

Program Srdeční záležitost je specifický i tím, že došlé žádosti vybírají sami zaměstnanci Skupiny KB! I v letošním ročníku bude výběr z doporučených projektů na nich.

Téma: Pomoc a integrace ukrajinských uprchlíků na území České republiky

Termín: Vyhlášení 19. 4. 2022, termín přihlášení návrhů do 25. 5. 2022

Výše finanční podpory: až 200 000 Kč

Podmínka a výhoda při hodnocení: Podmínkou je doporučení organizace zaměstnancem Skupiny KB. Výhodou při hodnocení je dlouhodobé dobrovolnické zapojení doporučujícího zaměstnance v organizaci.

Přihlášení: Projekty přihlašují neziskové organizace prostřednictvím formuláře, ve kterém uvedou jaký zaměstnanec Skupiny KB je doporučil a jak v jejich organizaci působí či pomáhá.

Oblasti podpory:

Pomoc ukrajinským uprchlíkům v nouzi nebo v situaci, kterou sami nedokáží řešit. Jejich integrace do české společnosti. Podpora týkající se oblastí bydlení, zaměstnání, vzdělávání, oblasti sociální a zdravotní. V oblasti bydlení by se mělo jednat zejména o materiální zajištění ubytovaných a nejnutnější vybavení domácnosti. Podpora integrace uprchlíků do vzdělávacího systému, zdravý vývoj dětí a mladistvých a umožnění jejich dalšího rozvoje. Poskytování služeb odborného sociálního a právního poradenství, kurzy češtiny, doprovázení, asistence, tlumočení, zajištění ošacení, potravinová a materiální pomoc, doučování, volnočasové aktivity pro děti, výlety, tábory či kurzy, atp.

Žádost o grant