• Vše o KB
  • Novinky
  • 2023
  • Nadace Komerční banky Jistota loni rozdělila rekordní částku – více než 31 milionu korun

Nadace Komerční banky Jistota loni rozdělila rekordní částku – více než 31 milionu korun

Nadace Komerční banky Jistota rozdělila v loňském roce na společensky prospěšné účely nejvyšší částku ve své historii. Na podporu Ukrajiny, na pomoc znevýhodněných rodin s dětmi a paliativní péči, nebo na podporu udržitelné budoucnosti loni směřovalo více než 31 milionů korun.

30. 1. 2023 8:00
Témata

Nadace KB Jistota v roce 2022 rozdělila prostředky v rekordní výši 31 584 360 korun. 9 404 154 korun směřovalo na projekty v sociální oblasti. 7 285 663 korun nadace věnovala na projekty pomoci rodinám a dětem, do oblasti paliativní péče mířilo 2 118 491 korun. Na podporu environmentálních projektů bylo rozděleno 4 710 052 korun. Největší část podpory letošního roku směřovala na humanitární pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině, a to v celkové výši 17 470 154 korun.

„Nadace Komerční banky Jistota se dlouhodobě a systematicky věnuje pomoci v sociální a společenské oblasti. Rok 2022 byl pro nás výjimečný zejména rozsahem pomoci pro uprchlíky z válkou zasažené Ukrajiny. Mimořádná krizová situace vyvolala v české společnosti ohromnou vlnu solidarity a nejinak tomu bylo i v nadaci Jistota, kdy jsme na pomoc Ukrajině věnovali téměř 18 milionu korun. V rekordně krátké době jsme také dokázali zajistit ubytování v našem školícím středisku na Palmovce pro přibližně ukrajinských 100 maminek s dětmi,“ říká předseda správní rady Nadace Komerční banky Jistota a předseda představenstva Komerční banky Jan Juchelka a dodává: „Mám také radost, že jsme mohli i nadále podporovat oblasti, ve kterých se nadace dlouhodobě angažuje. Uplynulý rok nebyl snadný pro nikoho z nás a spousta lidí řešila i nenadálé finanční výdaje. Rád bych proto poděkoval všem dárcům za jejich ochotu pomáhat. Svými sbírkami a aktivitami nadaci masivně podpořili i naši zaměstnanci napříč celou Skupinou Komerční banky, tedy včetně dceřiných společností, kteří odpracovali obrovský kus práce a věnovali nadaci nemalé finanční prostředky.“

Nejvyšší pomoc směřovala do sociální oblasti zaměřené na pomoc rodinám a dětem - celkem rozdělila přes 7 milionu korun. Zároveň Nadace Jistota podpořila více než 100 rodin samoživitelů částkou 5 milionů korun. V letošním roce se chce nadace také zaměřit na téma náhradní rodinné péče, která v roce 2023 pojde výraznou transformací. Kvůli změně zákona o zrušení kojeneckých ústavů je nyní potřeba výrazně více pěstounských rodičů, kteří by se o děti postarali.

Přes půl milionu korun nadace také věnovala na projekty Centra LOCIKA, které Nadace Jistota dlouhodobě podporuje a které upozorňuje na důležitost ochrany dětí před násilím a otevírá ve společnosti téma včasné prevence.

Největším projektem nadace v oblasti udržitelnosti bylo zahájení dlouhodobé spolupráce s KB Penzijní společností a Nadací partnerství. V rámci iniciativy Sázíme budoucnost bylo vysázeno téměř 800 stromů a keřů díky štědré podpoře KB Penzijní společnosti ve výši 2 miliony korun.

Nadace KB Jistota byla založena v roce 1994 a za dobu své existence rozdělila více než 150 milionu korun.