Plánujete výsadbu aleje? Nabízíme možnost na její financování

Nadace KB Jistota, KB Penzijní společnost a Nadace Partnerství nabízí možnost financování výsadby aleje. V grantovém programu Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností mohou zájemci z řad fyzických osob žádat až 250 tisíc korun na pořízení stromů i na úpravu okolí nových stromořadí. Příjem žádostí probíhá do 28. dubna.

1. 3. 2023 13:00
Témata

„Aleje jsou nesmírně důležitým prvkem v krajině. Tvoří přirozenou oporu ekologické stability území, rozděluje rozsáhlé zemědělské plochy na menší, dotváří jedinečný ráz krajiny a dělají ji přístupnější. Zamezují půdní erozi, zpomalují odtok srážek a v parných dnech krajinu ochlazují svým výparem. Aleje také výrazně zvyšují druhovou rozmanitost a umožňují návrat drobných živočichů důležitých pro obnovu okolní zemědělské půdy. Tak jako aleje v krajině často propojují dvě obce nebo významná místa, tak i samotná výsadba alejí často propojuje životy těch, kteří je vysazují a buduje jejich vztah k okolí, přírodě i k sobě navzájem,“ komentuje Anna Poledňáková, vedoucí iniciativy Sázíme budoucnost z Nadace Partnerství.

Grantová výzva Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností se věnuje právě zvýšení odolnosti naší krajiny a její schopnosti zadržovat vodu: A to prostřednictvím výsadeb alejí a terénních úprav. Oproti jiným grantovým výzvám, určeným pouze na výsadbu stromů, mohou zájemci získat podporu na přírodě blízké úpravy potůčků, studánek a pramenů v okolí alejí. Z grantu mohou také pořídit prvky, které zpříjemní návštěvu upravených míst: jako jsou lavičky nebo informační panely. Zájemci z řad právnických osob mohou na jeden projekt získat 50 tisíc až čtvrt milionu korun. Příjem žádostí probíhá do 28. dubna.

„Udržitelná a zelená budoucnost je jedním z pilířů strategie KB Penzijní společnosti, stejně jako celé skupiny Komerční banky. Proto se i letos podílíme na projektu Sázíme budoucnost, který pomáhá vracet stromy do krajiny a vytvářet tak zdravější a příjemnější prostředí nejen pro nás, ale i pro budoucí generace,“ podotýká Jana Petrovská, členka představenstva KB Penzijní společnosti.

Důležité termíny:
Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností:

  • Vyhlášení grantové výzvy: 1. 3. 2023
  • Uzávěrka příjmu žádostí: 28. 4. 2023
  • Realizace projektů: od 1. 9. 2023

Více o loňských příbězích výsadeb alejí, včetně podpořených projektů.
Více o výsadbách a péči o stromy na www.sazimebudoucnost.cz