Nadace KB Jistota finančně podpořila domov pro seniory Červený mlýn Všestudy. Částka 200 000 Kč pomůže k zakoupení koupacího lůžka, vybavení pokojů pro klienty i při odstraňování škod po nedávných povodních.

Domov pro seniory Červený mlýn Všestudy je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Svou péči a zázemí poskytuje osobám, které kvůli svému věku a zdravotnímu stavu vyžadují pomoc druhých. K dispozici domov nabízí 34 lůžek a 16 lůžek pro klienty s potřebou vyšší péče.

„Každého daru, který nám pomůže vylepšit prostředí pro naše klienty, si velice vážíme. Zvláště nyní, kdy odstraňujeme škody po nedávné povodni, vítáme každou finanční pomoc. Peněžní prostředky od Nadace Komerční banky Jistota použijeme na nákup koupacího lůžka, zahradního nábytku a vybavení pokojů pro klienty domova,“ uvedl Petr Kubíček, ředitel organizace.

Nadace Komerční banky Jistota dlouhodobě spolupracuje s hospici a domovy pro seniory. „Uvědomujeme si, že zařízení pečující o seniory a dlouhodobě nemocné hrají v naší stárnoucí společnosti významnou úlohu. V rámci finančních možností Nadace proto chceme i nadále jejich provozovatele finančně podporovat,“ řekla za Nadaci KB Jistota předsedkyně správní rady Sylva Floríková. 

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 50 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.