Nadace Komerční banky Jistota poskytla finanční dary pro dva domovy, jejichž hlavním posláním je sociální péče o dospělé osoby. Jedná se o Charitní domov Otrokovice, který získal příspěvek 37 tisíc korun na pořízení antidekubitních matrací a domov Nové Zámky, kde částka 70 tisíc korun přispěje na vybavení místnosti pro smyslovou terapii mozku (snoezelen).

Charitní domov Otrokovice je součástí Charity Svaté Anežky Otrokovice, která kromě domova pro seniory provozuje ještě dalších 8 druhů sociálních služeb v Otrokovicích (např. terénní služba rodinám s dětmi, odlehčovací služba či azylový dům). Domov pro seniory nabízí služby 52 uživatelů s průměrným věkem více než 85 roků a jeho kapacita je dlouhodobě plně obsazena.

Domov Nové Zámky sídlí v budově bývalého zámku nedaleko Litovle a poskytuje služby 96 uživatelům s mentálním postižením. V rekonstruovaných prostorách je budován prostor pro smyslovou terapii, která uživatelům s mentálním postižením přinese uvolnění prostřednictvím mozkových podnětů.

„Je vizitkou každé společnosti, jak se umí postarat o ty, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Považujeme proto za povinnost se na této podpoře podílet,“ uvedla Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace Komerční banky Jistota.

Financování podobných zařízení nemá v naší republice jasný systém, jeho pravidla se každý rok mění a příspěvky od státu na sociální služby se stále snižují. Přitom péče o seniory je jednou z oblastí, jejíž význam stále poroste. Právě s vědomím této skutečnosti Nadace Komerční banky Jistota podporuje oblast péče o seniory a v této svojí podpoře chce i nadále pokračovat.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 50 mil. korun.

Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.