Nejbližší zasedání správní rady Nadace Jistota se bude konat 13. 9. 2013.

Na zasedání budou projednány žádosti doručené nadaci nejpozději do 11. 9. 2013.