Ze srdce děkujeme všem, kteří podpořili sbírku Nadace Jistota na pomoc Ukrajině. Velmi si vážíme obrovské vlny solidarity s jakou jsme se za dobu působnosti Nadace Jistota ještě nesetkali. Jako poděkování za finanční podporu zaměstnanců Skupiny KB, bychom rádi společně s nimi vybrali jejich srdeční projekty a organizace, kterým budeme směřovat finanční prostředky v celkové výši 2 miliony korun.

Srdeční záležitost je program na podporu „srdečních“ projektů zaměstnanců Skupiny KB. Letošní ročník volně navazuje na předchozích 6 ročníků a jeho téma je „Pomoc a integrace ukrajinských uprchlíků na území České republiky“.

Program Srdeční záležitost je specifický i tím, že došlé žádosti vybírají sami zaměstnanci Skupiny KB! I v letošním ročníku bude výběr z doporučených projektů na nich.

Téma: Pomoc a integrace ukrajinských uprchlíků na území České republiky

Termín: Vyhlášení 19. 4. 2022, termín přihlášení návrhů do 25. 5. 2022

Výše finanční podpory: až 200 000 Kč

Podmínka a výhoda při hodnocení: Podmínkou je doporučení organizace zaměstnancem Skupiny KB. Výhodou při hodnocení je dlouhodobé dobrovolnické zapojení doporučujícího zaměstnance v organizaci.

Přihlášení: Projekty přihlašují neziskové organizace prostřednictvím formuláře, ve kterém uvedou jaký zaměstnanec Skupiny KB je doporučil a jak v jejich organizaci působí či pomáhá.

Oblasti podpory:

Pomoc ukrajinským uprchlíkům v nouzi nebo v situaci, kterou sami nedokáží řešit. Jejich integrace do české společnosti. Podpora týkající se oblastí bydlení, zaměstnání, vzdělávání, oblasti sociální a zdravotní. V oblasti bydlení by se mělo jednat zejména o materiální zajištění ubytovaných a nejnutnější vybavení domácnosti. Podpora integrace uprchlíků do vzdělávacího systému, zdravý vývoj dětí a mladistvých a umožnění jejich dalšího rozvoje. Poskytování služeb odborného sociálního a právního poradenství, kurzy češtiny, doprovázení, asistence, tlumočení, zajištění ošacení, potravinová a materiální pomoc, doučování, volnočasové aktivity pro děti, výlety, tábory či kurzy, atp.