Nadace Jistota ve svém programu Srdečních záležitostí podpořila již podruhé Dětský domov v Praze – Klánovicích. Srdeční záležitost na vzdělávání mladých lidí se sociálním znevýhodněním nominovala do programu Janka Tolknerová.
Příspěvek 100 000 Kč bude použit na zajištění doučování 37 dětí, převážně starších 15ti let.

"Doučování u nás probíhá intenzivně již několik let. Během této doby se podařilo vytvořit celý tým doučovatelek/doučovatelů. Dokladem úspěšnosti této aktivity je to, že 99% dětí opouští dětský domov Klánovice s dokončeným středním vzděláním nebo středním vzděláním s maturitou," uvedla Dana Kuchtová, ředitelka dětského domova.

"Zhruba 80% všech dětí potřebuje neustálé doučování alespoň ze základních předmětů, aby jejich prospěch byl alespoň průměrný," doplnila Janka Tolknerová, zaměstnankyně Komerční banky, která pomáhá v domově jako dobrovolnice.

Mladí lidé z dětských domovů se musí při svém přechodu do samostatného života vyrovnávat s mnoha nástrahami, na které často nejsou připraveni. Nedostatečné vzdělání je právě jednou z věcí, která jim přechod komplikuje, což doložil i Nadací Jistota financovaná průzkum u mladých lidí z dětských domovů (více o průzkumu najdete na tomto odkaze).

Podporujeme zaměstnance Komerční banky v jejich dobrovolnických aktivitách

V červnu 2015 Nadace Jistota vyhlásila již třetí ročník programu Srdeční záležitost a vyzvala zaměstnance Skupiny KB, aby do něj přihlásili své dobrovolnické projekty se zaměřením na seniory, handicapované či sociálně vyloučené děti i dospělé. Vzhledem k množství a zajímavé tématice vybrala Správní rada Nadace Jistota v programu Srdečních záležitostí celkem deset projektů – více o aktuálním ročníku programu se  dozvíte zde.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku téměř 100 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.