Mimo domov z.s. je nezisková organizace, která mimo jiné každým rokem organizuje letní festival pracovních příležitostí pro mládež z dětských domovů. Na festivale si vyzkouší mnoho stanovišť s různými pracovními pozicemi, díky čemuž dostanou příležitost zorientovat se v nabídce různých pracovních míst a vyzkoušet si, co která práce obnáší. Projekt na podporu integrace dětí z dětských domovů Nadace podpořila částkou 100 000 Kč.

Projekt předložila v rámci programu Srdečních záležitostí, programu pro zaměstnance skupiny KB, Správní radě Klára Chábové z Modré Pyramidy. Klára Chábová je rovněž zakladatelkou a organizátorkou tohoto projektu.

"Out of Home je ojedinělým sportovním festivalem s naprosto moderními principy pro děti z dětských domovů. Jeden ze dní v roce, který těmto dětem přinese spoustu emotivních zážitků – týmové soutěžení, setkání s osobnostmi uměleckého a sportovního světa, exhibice, atrakce a živé koncerty, motivace, vítězství, ale i prohry a příležitost, naučit se s nimi vypořádat," vysvětlila organizátorka festivalu, Klára Chábová.

V září 2014 Nadace KB Jistota vyhlásila program Srdeční záležitost aneb Pomůžeme vám pomáhat a vyzvala zaměstnance Skupiny KB, aby do něj přihlásili své dobrovolnické projekty se zaměřením na seniory, handicapované či sociálně vyloučené děti i dospělé. Vzhledem k množství a zajímavé tématice vybrala Správní rada Nadace KB Jistota v programu Srdečních záležitostí celkem patnáct projektů.
Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.