Nadace Jistota podpořila organizaci A DOMA z.s. při zajišťování služeb osobních asistencí v Praze a ve Středočeském kraji částkou 122 560 Kč . Tento projekt finančně podpořila Komerční pojišťovna, která Nadaci přispěla částkou 150 000 Kč.

Osobní asistence zajišťuje klientům dle individuálních potřeb pomoc při zvládání běžných každodenních úkonů jako jsou nákupy, příprava jídla a pití a chod domácnosti ale i péče o vlastní osobu, pomoc s prostorovou orientací a při přesunech. Osobní asistenti mohou klientům pomáhat také se vzdělávacími a aktivizačními činnostmi, při kontaktu s rodinou a začneňování se do společnosti a pomoci při obstarávání osobních záležitostí.

"S klientem je v počátku péče sestaven individuální plán zaměřený na potřeby a cíle poskytované péče. Individuální plán je v průběhu péče aktualizován dle požadavků a přání klienta a jeho rodinných příslušníků. Průběžně jsou sledovány i soběstačnost  a další potřeby klienta a rozsah péče je upravován dle aktuální situace," vysvětlila ředitelka organizace Jitka Zachariášová.

Předání daru se za Komerční pojišťovnu zúčastnil Zdeněk Zavadil, za Nadaci Jistota Kateřina Šušáková, členka Správní rady a Čeněk Polívka, člen Dozorčí rady.