Nadace Komerční banky Jistota podpořila částkou 689 908 korun Hospicové hnutí svaté Zdislavy. Dar bude využit na vybudování nového stacionárního zařízení v Liberci, které doplní již fungující terénní hospicovou službu.

Nový hospic vznikne v bývalém kojeneckém ústavu a jeho otevření je plánováno na 1. ledna 2015. Zařízení nabídne 28 lůžek, které budou zakoupeny právě díky daru Nadace KB Jistota.

„Uvědomujeme si, že péče o dlouhodobě a vážně nemocné je nezbytnou součástí fungování každé vyspělé společnosti. Spolupráce se zařízeními, které zajišťují hospicovou a paliativní péči je proto jednou z hlavních aktivit nadace,“ vysvětlil Jiří Mifek, člen správní rady Nadace KB Jistota.

Hospicová péče svaté Zdislavy poskytuje svou péči v Liberci od roku 2009. Právě do libereckého zařízení půjdou peníze od Nadace Jistota, jelikož v této oblasti doposud kamenný hospic chyběl. Další zařízení hnutí provozuje v České Lípě, Turnově a Jablonci nad Nisou.

„Lůžkový hospic je řešením pro ty pacienty v terminálním stádiu, kteří z rodinných či zdravotních důvodů nemohou využívat domácí hospicovou péči,“ doplnila Taťána Janoušková, ředitelka společnosti.