Třetí ročník charitativního golfového turnaje Nadace Komerční banky Jistota přinesl 400 tisíc korun, které budou rozděleny mezi Občanské sdružení Sluneční domov a poskytovatele sociálních služeb Vyšší Hrádek. Výtěžek golfového turnaje činí více než 255 000, zbytek poskytla přímo Nadace Komerční banky Jistota.

Golfového turnaje, který uspořádala Nadace Komerční banky Jistota 20. května v golfovém resortu Čertovo Břemeno, se zúčastnilo celkem 25 zaměstnanců Skupiny KB a 54 obchodních partnerů. Při loňském turnaji vybrala nadace na charitativní projekty 235 tisíc korun.

Úspěch třetího ročníku našeho charitativního turnaje dokázal, že golf a charita patří k sobě. Jsem velmi ráda, že o turnaj je stále větší zájem a že se řada účastníků na turnaj vrací, i když je účast spojena s vyšším příspěvkem na startovné, ze kterého pokrýváme vybrané projekty v oblastech, kterým se financí dlouhodobě nedostává,“ uvedla Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace Komerční banky Jistota.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.