Nadace Jistota v červenci podpořila organizaci Celé Česko čte dětem. Příspěvek 116 800 Kč putoval z nadačního Fondu Skupiny Komerční banky, konkrétně z příspěvku Modré pyramidy stavební spořitelny. Projekt 'Babička a dědeček do školky' je zaměřen na mezigenerační setkávání a sociální aktivizaci lidí v seniorském věku.

Projekt je podle ředitelky Evy Katrušákové určen třem cílovým skupinám - seniorům, dětem a rodičům. Projekt samotný cílí na seniory a jejich zapojení do aktivního života, kromě toho však také posiluje mezigenerační solidaritu.

"Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emočního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí kreativnímu myšlení," vysvětlila Eva Katrušáková. "Do mateřských škol budou docházet dobrovolníci - pohádkoví dědečkové a babičky, kteří budou dětem číst pohádky, vypracovávat zadané úkoly a motivovat rodiče k dalšímu čtení," doplnila ředitelka.

Posláním organizace Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Projekt kombinuje podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, podporuje zájem o literaturu a přispívá k budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

Dar za Nadaci Jistota předala Sylva Floríková, předsedkyně Správní rady a David Formánek, předseda představenstva Modré pyramidy.