V průběhu minulého roku se v Nadaci Jistota událo mnoho věcí. Podpořili jsme spoustu zajímavých projektů, navázali dlouhodobou spolupráci s novými partnery, uspořádali školení finanční gramotnosti, charitativní golfový turnaj nebo Týden s Nadací. Celkem jsme loni rozdělili 10 651 178 Kč, které nyní pomáhají na těch správných místech.

Cílem Nadace Jistota je být silnou partnerkou pro celý život, základními pilíři nadace tak jsou raná péče, pomoc sociálně hendikepovaným dětem a dospívajícím, podpora zaměstnávání zdravotně hendikepovaných dospělých, aktivizace seniorů a paliativní a hospicová péče.

Proběhla čtyři kola Otevřeného fondu, která se věnovala zmíněným tématům. V rámci tohoto fondu bylo podpořeno 23 nových projektů v celkové hodnotě 3 407 810 Kč.

Na pomoc seniorům byl již tradičně zaměřen Fond Skupiny KB, v jehož rámci bylo ve spolupráci s dceřinými a sesterskými společnostmi Komerční banky podpořeno 9 organizací celkovou částkou 1 225 462 Kč.

Tradičně proběhla i Srdeční záležitost, program, ve kterém podporujeme dobrovolnické zapojení zaměstnanců tím, že poskytneme příspěvek ve výši až 100 000 Kč organizacím, které jsou pro ně takzvanou srdeční záležitostí a na jejichž chodu se dobrovolnicky podílejí. Z fondu Srdeční záležitost jsme letos rozdělili 865 350 Kč mezi 11 projektů zaměstnanců Skupiny KB.

Podporovali jsme i samotné zaměstnance, loni se z našeho krizového fondu dostalo pomoci 9 zaměstnanců Skupiny KB, rozděleno tak bylo 734 628 Kč.

Nejvíce peněz, tedy  4 414 928 Kč, jsme rozdělili z Fondu Jistota. Kromě již probíhajících projektů jsme v roce 2017 v tomto fondu navázali spolupráci s Centrem paliativní péče a s Českou společností paliativní medicíny, jejichž projekty rozvíjejí vzdělávání v oblasti paliativní péče a s organizací yourchance, která pomáhá lidem po odchodu z dětského domova.

Nefinanční podpory se od nás dostalo nízkoprahovým klubům, jejichž sociální pracovníci měli možnost absolvovat kurz finanční gramotnosti a kromě znalosti získali i potřebné materiály, aby mohli vše, co nejlépe předat svým dospívajícím klientům.

Hlavním dárcem Nadace Jistota zůstává Komerční banka a její dceřiné a sesterské společnosti, velmi důležití jsou pro nás ale i dárci z řad zaměstnanců Skupiny KB, kteří nám pravidelně přispívají. Kromě pravidelných dárců nás v loňském roce podpořili zaměstnanci i prostřednictvím účasti na golfovém turnaji, nebo zakoupením snídaně, kalendáře či fotografií. Veškeré podpory si velmi vážíme!

Za dort děkujeme Hiporehabilitaci Krapet!