Finanční příspěvek Nadace Jistota ve výši 107 338 Kč hospicovému občanskému sdružení Cesta domů poslouží k nákupu přenosného koncentrátoru kyslíku pro dětské pacienty Domácího hospice Cesty domů.

Přenosný koncentrátor může pomoci pacientům v situacích, kdy nemohou využít velký stacionární koncentrátor kyslíku, zejména jim umožňuje volný pohyb mimo domov. Koncentrátor budou moci využívat i klienti Půjčovny pomůcek Cesty domů.

„Člověk na konci života potřebuje speciální péči a pocit, že je v bezpečí a může se na své okolí v posledních chvílích spolehnout. Pomoc půjčovny je určena všem, kteří potřebují nějakou pomůcku využít, dále rodinným příslušníkům k usnadnění péče o jejich blízké v domácím prostředí, seniorům, osobám se zdravotním postižením, lidem po úrazech,“ vysvětluje Sylva Floríková, předsedkyně Správní rady Nadace, proč Nadace projekt podpořila.

„Stacionární koncentrátor kyslíku je hrazen pojišťovnou, ale vyřízení žádosti je pro těžce nemocného komplikované a zdlouhavé. Uznání žádosti se často naši pacienti již nedožijí. Přenosný elektrický koncentrátor kyslíku pojišťovnou hrazen není“, doplňuje Marek Uhlíř, ředitel hospicového občanského sdružení Cesta domů.

Cesta domů usiluje o zlepšení péče o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich pečující blízké v ČR. Provozuje v Praze Domácí hospic pro ty, kdo pečují o své umírající blízké doma; poskytuje odborné poradenství osobně, telefonicky i na internetu; poskytuje odlehčovací služby v domácnostech klientů; nabízí provoz veřejné paliativní knihovny; věnuje se pozůstalým a také ediční a edukační činnosti.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.