Upozornění na podvodníky vyhrožující exekucí

Vážení klienti,
chtěli bychom vás upozornit na novou hrozbu. Některým klientům Komerční banky přišly podvodné e-maily s hrozbou exekuce.

6. 9. 2019 11:00

V posledních dnech se setkáváme s případy, kdy klienty naší banky oslovuje společnost, která jim vyhrožuje exekucí, nezaplatí-li částku za objednané služby (ve výši cca 20-50 tisíc) s tím, že pokud klient nezaplatí požadovanou částku ihned, bude na něj v následujícím dni podána ze strany útočníka exekuce a blokace jeho účtu. Útočníci se zaměřují na malé a střední podniky a fyzické osoby podnikatele.

Součástí tohoto útoku je telefonický i e-mailový nátlak na klienty. Klientům doporučujeme pečlivou kontrolu, zda s příjemcem platby má vedeny obchodní vztahy, a v žádném případě nezasílat finance na základě telefonické či e-mailové výzvy neznámým kontaktům. Útočník jako nejčastěji důvod uvádí objednané služby, za které nebylo zaplaceno, například reklamní služby či zápis do rejstříku firem.

Je vhodné informovat nejen pracovníky, kteří pracují ve finančním úseku a mají dostatečná oprávnění k autorizaci plateb, ale i jiné zaměstnance, kteří by mohli být při daných scénářích osloveni např. za účelem vylákání citlivých informací atd.