• Vše o KB
  • Novinky
  • Upozornění na šířící se podvodná schémata „odklon plateb“ a „falešný prezident“

Upozornění na šířící se podvodná schémata „odklon plateb“ a „falešný prezident“

V souvislosti s rostoucí popularitou internetu a sociálních sítí dáváme útočníkům nové možnosti jak získávat o Vás a Vaší organizaci cenné informace.

22. 11. 2017 22:45

„Odklon plateb“

Podvodné schéma je založeno na jednoduchém principu, kdy se pachatel vydává za osobu oprávněnou jednat jménem dodavatele a informuje dotčenou společnost, písemně či telefonicky, o změně bankovního spojení sloužícího pro úhrady dodavatelských faktur. Platby jsou následně poukazovány ve prospěch podvrženého účtu. Dotčená společnost toto zjistí obvykle až na základě urgence dodavatele ve vazbě na neuhrazené faktury.

„Falešný prezident“

Podvodné schéma je založeno na scénáři, kdy se podvodník vydává za pracovníka vrcholového vedení společnosti (obvykle předseda představenstva či prezident mateřské skupiny, generální ředitel, finanční ředitel atd.).

V současné době pozorujeme zvýšený výskyt níže uvedených podvodných jednání v okolních zemích, která jsou cílená zejména na francouzské nadnárodní společnosti a jejich pobočky a dceřiné společnosti.

Tento „falešný prezident“ kontaktuje pracovníka, který má přístup k firemním financím a patřičná oprávnění provádět bankovní převody. S odvoláním na tajný projekt ve vazbě na nákup, akvizici v dceřiné či sesterské společnosti požádá „falešný prezident“ tohoto pracovníka, aby provedl naléhavou a velmi důvěrnou platbu, která obvykle směřuje do některého z daňových rájů. Často pak následuje e‑mail, který se tváří jako e‑mail odeslaný z firemní adresy, který shrnuje instrukce.

Jak se proti takovýmto podvodům chránit?