Odhlášení obchodního sdělení

Občan

Požaduji, abych již nebyl oslovován ze strany Komerční banky, a.s.


Abychom vás neobtěžovali žádnými e-maily a SMS, je nezbytné, abyste řádně vyplnili požadované údaje k identifikaci. Pokud uvedete jiné údaje, nelze zaručit, že Vaši žádost budeme schopni řádně zpracovat. 

Pro správnou identifikaci za účelem vyřízení vaší žádosti prosím uveďte vedle vašeho jména a příjmení také e-mail nebo telefon, na který jsou zasílaná obchodní sdělení KB. V opačném případě nelze zaručit správnou evidenci vašeho nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení. 

Pokud jste podnikatel či firma a nepřejete si být nadále oslovován s našimi nabídkami, prosím vyplňte odhlašovací údaje také pod volbou „Firma“. Vámi zadané údaje zpracováváme jen za účelem vyřízení vaší žádosti. Bližší informace naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů

Děkujeme za využívání našich služeb, ujišťujeme vás, že vaše přání budeme respektovat, a těšíme se na další spolupráci. V případě jakýchkoli dalších dotazů, podnětů či požadavků se prosím obracejte na svého bankovního poradce nebo na infolinku KB 800 521 521.

Firma

Požaduji, abych již nebyl oslovován ze strany Komerční banky, a.s.


K úspěšnému zpracování Vaší žádosti je nezbytné, abyste řádně vyplnil požadované údaje k identifikaci. Pokud uvedete jiné údaje, nelze zaručit, že Vaši žádost budeme schopni řádně zpracovat. 

Pokud jste občan a nepřejete si být nadále oslovován s našimi nabídkami, prosím vyplňte odhlašovací údaje také pod volbou „Občan“.

Vámi zadané údaje zpracováváme jen za účelem vyřízení vaší žádosti. Bližší informace naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.

Děkujeme za využívání našich služeb, ujišťujeme vás, že vaše přání budeme respektovat, a těšíme se na další spolupráci. V případě jakýchkoli dalších dotazů, podnětů či požadavků se prosím obracejte na svého bankovního poradce nebo na infolinku KB 800 521 521.