Národní galerie Praha

Jsme hrdým generálním partnerem
Více informací

Na led! Hokej a bruslení v obrazech

Fenoménu hokeje a bruslení ve výtvarném umění se věnuje nová výstava Národní galerie Praha (NGP), která pro návštěvníky znovu otevírá Palác Kinských na Staroměstském náměstí. K vidění je téměř sto prací napříč různými výtvarnými technikami a médii z českých institucionálních i soukromých sbírek. Tato ojedinělá výstava vznikla ve spolupráci s Komerční bankou a Sport in Art. Otevřena je všem zájemcům od 26. dubna do 27. října. Více informací o výstavě najdete na webu Národní galerie.

Sleva pro naše klienty

Sleva pro naše klienty

Abyste si mohli užít návštěvu galerie ještě o něco více, připravili jsme pro vás speciální slevu 20 %, kterou lze uplatnit na vstupenku na veškeré výstavy a stálé expozice Národní galerie Praha. K získání slevy stačí být držitelem platební karty KB.

Více informací

O partnerovi

Národní galerie Praha je státní organizace, která spravuje největší sbírky výtvarného umění v České republice. Po pařížském Louvru patří tato druhá nejstarší galerie k nejvýznamnějším v Evropě. V jejích sbírkách se nachází vrcholná díla českého i světového výtvarného umění a jsou umístěna v nádherných historických objektech – klášteře sv. Anežky České, paláci Kinských, Salmovském paláci, Schwarzenberském paláci, Šternberském paláci, Valdštejnské jízdárně a Veletržním paláci.

Nahlédněte do Národní galerie s Benem Cristovao

Sbírková expozice „1918⁠–⁠1938: První republika“

Veletržní palác

Sbírková expozice umístěná v budově Veletržního paláce pod názvem „1918⁠–⁠1938: První republika“ vznikla ke 100. výročí vzniku Československé republiky a představuje bohatou výtvarnou tvorbu a umělecký provoz mladého státu v letech 1918⁠–⁠1938. Součástí expozice jsou vedle obrazů a plastik předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatoruských umělců (Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Toyen, August Brӧmse, Maxim Kopf, Wenzel Hablik ad.) také díla z proslulé francouzské sbírky (Paul Gauguin, Henri Rousseau, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, ad.), kterou československý stát nakoupil krátce po svém založení ve 20. a 30. letech 20. století.

Sbírka se neomezuje pouze na výtvarná umělecká díla, ale má i mezioborové přesahy formou prezentace dalších kulturních a výtvarných oblastí první republiky (knižní tvorba, design, užitý grafický design,...).

Videa jsou vložené z YouTube a nastavení cookies na našem webu se na ně nevztahuje. Pokud je přehrajete, YouTube může informace z vašeho prohlížeče sbírat, i když jste cookies na kb.cz nepřijali.

Sbírková expozice „1918⁠–⁠1938: První republika“

Veletržní palác

Sxpozice ve Veletržním paláci pod názvem „1796⁠–⁠1918: Umění dlouhého století“ propojuje domácí umění s tím zahraničním. Představuje například slavnou Pannu Gustava Klimta i díla Egona Schieleho, Edvarda Muncha, Paula Gauguina, Vincenta van Gogha či Pabla Picassa! Výběr děl reprezentuje více než čtyři sta padesát děl od 150 autorů ve třech hlavních kapitolách: Člověk, Svět a Ideje. Expozice zahrnuje vedle malby také sochařství. Volná plastika doprovází obrazy, veřejná plastika tvoří zvláštní oddíl, který s ohledem na vybraný přístup a dostupnost exponátů parafrázuje tři základní témata v oddílech Architektura, Pomník a Náhrobek.

Výstava se pokouší divákovi představit to zásadní, co se v českých zemích a především ve Francii odehrávalo a je v majetku Národní galerie Praha. Od autoportrétů přes rodinné i ty oficiální, obrazy mapující život měst, kaváren či bulvárů, od romantických krajinomaleb až po realistické ztvárnění. Nevynechává ani díla s historickou, náboženskou či mytologickou tématikou. A tak se mnohdy vedle sebe ocitají díla nejen z různých období, ale zcela rozdílných výtvarných technik. Může být až zarážející a pro českého diváka překvapivé, jak se mohou zdánlivě naprosto odlišné obrazy vedle sebe ocitnout – kupříkladu nádherně romanticky realistická Mánesova Josefína vedle kubisticky syrového a až na dřeň jdoucího Picassova portrétu Nahé ženy.

Ohlédnutí za nejúspěšnějšími výstavami v NGP

Buddha zblízka

Výstava vás seznámí s historií buddhistického umění a postavou Buddhy Šákjamuni. Dozvíte se, co přináší jeho učení a jakými cestami se buddhismus šířil z Indického subkontinentu až do jihovýchodní Asie, Číny, Tibetu, Japonska a dalších oblastí.

Valdštejnská jízdárna do 24. 4. 2022

Kdo byl Buddha Šákjamuni?

Úvod výstavy Buddha zblízka seznámí návštěvníky s rozmanitostí s jakou postavu zakladatele buddhismu zobrazovali umělci v oblastech, kam se jeho učení rozšířilo. Následují díla s náměty legend ze života Buddhy a díla informující o  základních směrech buddhismu.

Falza? Falza!

Výstava vás zajímavou formou provede světem uměleckých falz. Zjistíte, jak, kdy a za jakým účelem mohou vznikat repliky, kopie, napodobeniny a falza a jaký je mezi nimi rozdíl. Uvidíte falza vzniklá ve stylu holandských mistrů 17. století i padělky obrazů známých českých malířů 19. století a počátku 20. století.


Šternberský palác do 1. 5. 2022

Digitální blízkost

Obrazovka se v poslední době stala tím, co nejčastěji držíme v ruce, a moderní  technologie tak plíživě pronikla hluboko do našeho soukromí. Výstava vám proto nabídne odpovědi na otázku, jak se po virtuální zkušenosti, posílené pandemickou situací, proměnilo naše pojetí  soukromí a intimity a jaký vliv má technologie na mezilidské vztahy.


Veletržní palác do 10. 7. 2022

Další informace

Pořiďte si kartu s unikátním designem

Pořiďte si kartu s unikátním designem

Pořiďte si platební kartu s unikátním designem světoznámého díla.

Chci nový design