Uspěli jsme
v CSR indexu

FTSE4Good Index Series

Komerční banka je první českou bankou, která je od roku 2018 součástí jednoho z hlavních světových indexů společensky odpovědných firem - FTSE4Good Index Series. V červnu 2020 svoji pozici v indexu ještě vylepšila. Demonstruje tak mezinárodní úroveň kvality péče o životní prostředí, sociální oblast i řízení rizik. Index sestavuje společnost FTSE Russell (The Financial Times Stock Exchange Group).

„Komerční banka přistupuje ke společnosti, zaměstnancům i životnímu prostředí s respektem a maximálně zodpovědně. V indexu FTSE4Good Index Series už nyní dosahujeme lepších hodnot, než je průměr ostatních světových bank zařazených do indexu. Věřím, že naše aktuální kroky, jako například postupný odklon od financování těžby a spalování uhlí s cílem snižovat uhlíkovou stopu, akcelerace financování projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí, ale i férový přístup k zaměstnancům či vysoké standardy transparence a etiky podnikání, přispějí k dalšímu zlepšení prostředí, ve kterém pracujeme a žijeme.“

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky

Vlastníkem společnosti FTSE Group (známá také jako „footsie“) je londýnská burza (London Stock Exchange). FTSE4Good Index Series identifikuje společnosti, které jsou aktivní v přístupu k ochraně životního prostředí, udržují si vysokou úroveň v oblasti sociální i v oblasti firemního řízení. Měření je prováděno na základě globálně uznávaných standardů.

Index FTSE4Good je jedním z nástrojů pro investory, kteří chtějí sladit své portfolio s vlastními hodnotami a usilují o investice do společností, které splňují vysoké standardy udržitelného podnikání.

Certifikát