Akcionáři KB

V souladu s burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha část VI článek 7, odst. 3 písm. r) zveřejňuje Komerční banka, a.s. informaci o největších akcionářích s podílem na základním kapitálu vyšším než 1 %

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017