Informace o příjemcích podpory

Povinně uveřejňovaný seznam příjemců úvěrů s podporou NRB COVID III a COVID Invest

Informační povinnost podle § 4 zákona 228/2020 Sb. o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Národní rozvojové banky, a.s. (dříve Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.), vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2