ESSOX kupuje společnost PSA Finance v ČR i na Slovensku

V Praze, 12. duben 2016 – Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (Komerční banka) oznamuje, že její dceřiná společnost ESSOX dnes podepsala smlouvy o koupi 100% podílů ve společnostech PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. a PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o. od členů skupiny Banque PSA Finance se sídlem v Paříži.

12. 4. 2016 8:00

Transakce podléhají schválení Úřadem na ochranu hospodářské soutěže v České republice, Protimonopolního úřadu Slovenské republiky a Národní banky Slovenska.

Obě kupované společnosti poskytují financování zákazníkům i prodejcům automobilů značek Peugeot, Citroën a DS v ČR a na Slovensku. Finanční služby nabízí pod obchodními značkami CITROEN FINANCIAL SERVICES a PEUGEOT FINANCE. ESSOX akvizicí dále získá pětiletou exkluzivitu na financování maloobchodních i velkoobchodních aktiv prodejců všech tří značek koncernu PSA v obou zemích.

„Tato transakce pro nás představuje výjimečnou příležitost zvýšit tržní podíl ESSOXu na financování nových automobilů. Můžeme se nyní spoléhat nejen na expertízu kolegů z ESSOXu, ale stavět budeme i na zkušenostech a know-how týmu z PSA Finance v ČR a na Slovensku. Toto spojení nám umožní nabídnout kompletní finanční služby koncovým zákazníkům i dealerům PSA a naplnit tak naši ambici dalšího růstu."

Jana Hanušová, generální ředitelka společnosti ESSOX

Po dokončení akvizice bude ESSOX zajišťovat pro budoucího importéra a prodejce koncernových značek kompletní nabídku finančních produktů a služeb včetně spotřebitelského financování, finančního i operativního leasingu a pojištění.

K 31. prosinci 2015 činil objem poskytnutého financování společností PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. 2,8 mld. Kč a u PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o. činil 64,3 mil. EUR. Tato transakce bude mít malý (méně než 0,2%) negativní vliv na ukazatel jádrového Tier 1 kapitálu Komerční banky. KB a ESSOX zveřejní další finanční informace o transakci po jejím dokončení.

Společnost ESSOX s.r.o. patří mezi nejvýznamnější nebankovní poskytovatele finančních služeb v České republice. Na trhu působí od roku 1993. Komerční banka drží ve společnosti ESSOX podíl 50,93%, zbývající podíl 49,07% vlastní společnost SG Consumer Finance ze skupiny Société Générale.