Komerční banka koupila na základě splnění smluvních podmínek společnost Office Center Stodůlky a.s.

V Praze, 31. říjen 2017 – Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (Komerční banka) oznamuje, že v návaznosti na splnění odkládacích podmínek stanovených v Rámcové smlouvě, o které informovala dne 4. května 2017, Komerční banka koupila dne 31. října 100 % akcií ve společnosti Office Center Stodůlky a.s., IČ: 27629317 (Office Center Stodůlky) od jejích současných dvou vlastníků: (i) FINEP HOLDING, SE, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, IČ: 279 27 822 a (ii) Real 12 a.s., se sídlem Klimentská 1246/1, PSČ 110 00, Praha 1, IČ: 279 28 730.

31. 10. 2017 8:00

Office Center Stodůlky je vlastníkem nové kancelářské budovy v Praze – Stodůlkách, jejíž dokončení se očekává v polovině roku 2018. Pořízení společnosti je součástí provozní strategie Komerční banky umístit svou centrálu do dvou lokalit v Praze, z nichž jednou bude budova na Václavském náměstí v centru města a další bude v novém kancelářském komplexu ve Stodůlkách v západní části města, rozšířená o právě pořizovanou budovu. Cílem je zlepšit podmínky pro spolupráci jednotlivých týmů a zvýšit provozní efektivnost. Komerční banka umístí v průběhu roku 2018 do nové nemovitosti vybrané činnosti své centrály, které představují zhruba 1 000 pracovních míst.

Smluvní strany se dohodly, že kupní cena nebude zveřejněna.