Komerční banka přijme kapitál Tier 2 ve formě podřízeného úvěru ve výši 100 milionů EUR

V souladu s § 16 odst. 2 písm. e) a § 120 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu zveřejňuje Komerční banka, a.s. informaci o navýšení regulatorního kapitálu Tier 2.

9. 10. 2017 8:00