Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 30. 6. 2013

V souladu s burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha část III čl. 7 odst. 5 písm. c) zveřejňuje Komerční banka, a.s. informaci o největších akcionářích.

15. 7. 2013 8:00
Největší akcionáři
(dle výpisu z registru emitenta převzatého od Centrálního depozitáře cenných papírů k 30. 6. 2013)