Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 30. 6. 2014

V souladu s burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha část VI článek 7, odst. 3 písm. r) zveřejňuje Komerční banka, a.s. informaci o největších akcionářích.

4. 7. 2014 8:00
Největší akcionáři
(dle výpisu z registru emitenta převzatého od Centrálního depozitáře cenných papírů k 30. 6. 2014)