Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 30. 6. 2018

V souladu s burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha část VI článek 7, odst. 3 písm. r) zveřejňuje Komerční banka, a.s. informaci o největších akcionářích.

23. 7. 2018 10:00