Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 30. 9. 2013

V souladu s burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha část II, článek 18 odst. 1 zveřejňuje Komerční banka, a.s. informaci o největších akcionářích.

4. 10. 2013 8:00
Největší akcionáři
(dle výpisu z registru emitenta převzatého od Centrálního depozitáře cenných papírů k 30. 9. 2013)