Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 30. 9. 2015

V souladu s burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha část VI článek 7, odst. 3 písm. r) zveřejňuje Komerční banka, a.s. informaci o největších akcionářích.

9. 10. 2015 8:00
Největší akcionáři
(dle výpisu z registru emitenta převzatého od Centrálního depozitáře cenných papírů k 30. 9. 2015)