Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 31. 12. 2012

V souladu s burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha část III čl. 7 odst. 5 písm. c) zveřejňuje Komerční banka, a.s. informaci o největších akcionářích.

11. 1. 2013 8:00
Největší akcionáři
(dle výpisu z registru emitenta převzatého od Centrálního depozitáře cenných papírů k 31. 12. 2012)