Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 31. 12. 2017

V souladu s burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha část VI článek 7, odst. 3 písm. r) zveřejňuje Komerční banka, a.s. informaci o největších akcionářích.

9. 1. 2018 15:00

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. s podílem na základním kapitálu vyšším než 1 % stav k 31. 12. 2017

Akcionáři
Graf akcionáři