Největší akcionáři Komerční banky, a. s. s podílem na základním kapitálu vyšším než 1 % stav k 30. 9. 2022

V souladu s burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha část VI článek 7, odst. 3 písm. r) zveřejňuje Komerční banka, a.s. informaci o největších akcionářích.

12. 10. 2022 11:00