Oznámení informace o změně člena dozorčí rady 16. 4. 2019

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, oznamuje, že dne 24. dubna 2019 ukončí výkon funkce člen dozorčí rady pan Petr Laube. Zároveň pan Laube ukončí také výkon funkce ve výboru pro audit a výboru pro rizika. Na základě výsledku posouzení výboru pro jmenování představenstvo navrhlo řádné valné hromadě, která se uskuteční 24. dubna 2019, zvolit paní Petru Wendelovou do dozorčí rady a auditního výboru na pozici uvolněnou odchodem pana Laube.

16. 4. 2019 17:00