Oznámení informace o změně člena Dozorčí rady 17. 1. 2019

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, oznamuje, že dozorčí rada s účinností od 15. ledna 2019 do příštího zasedání valné hromady jmenuje, po souhlasném stanovisku České národní banky, náhradní členkou dozorčí rady paní Cécile Camilli.

17. 1. 2019 8:30