Oznámení informace o změně člena dozorčí rady

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, oznamuje, že dne 4. prosince 2019 ukončil výkon funkce člen dozorčí rady pan Laurent Goutard. Dozorčí rada s účinností od 4. prosince 2019 do příštího zasedání valné hromady jmenovala náhradní členkou dozorčí rady paní Maylis Coupet. Paní Coupet v minulosti pracovala jako ředitelka divize pro finanční trhy francouzského Ministerstva financí (2011-2014) a jako ředitelka v rámci útvaru Inspekce Société Générale (2014-2017). Od roku 2017 je seniorní bankéřkou v rámci útvaru retailového bankovnictví (BDDF) Société Générale.​

4. 12. 2019 13:00