Oznámení informace o změně člena představenstva

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, oznamuje, že s účinností od 14. ledna 2019 byl dozorčí radou zvolen nový člen představenstva pan Margus Simson, Chief Digital Officer, který bude řídit útvary Informační Technologie, Organizace a řízení změn a Řízení informací a triby Platform Services, Enterprise Services, Business Services a Data Management.

15. 1. 2019 8:30

Komerční banka, a. s., obdržela souhlasné stanovisko České národní banky s jeho jmenováním.