Oznámení informace o změně členů Dozorčí rady 14. 1. 2019

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, oznamuje, že dne 13. ledna 2019 ukončili výkon funkce členové dozorčí rady, pánové Pavel Jelínek a Bořivoj Kačena a paní Miroslava Šmídová. S účinností od 14. ledna 2019 byli zaměstnanci zvoleni členy dozorčí rady paní Sylva Kynychová, pan Ondřej Kudrna a pan Vojtěch Šmajer. Nově zvolení členové dozorčí rady jsou zaměstnanci Komerční banky, a. s.

14. 1. 2019 8:30