Oznámení návrhu na provedení štěpení akcií

V souladu s § 125 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu zveřejňuje Komerční banka, a.s. informaci o záměru představenstva předložit valné hromadě návrh na provedení štěpení emitovaných akcií.

12. 1. 2016 8:00