Oznámení o minimální výši ukazatele kapitálového poměru od 1. března 2019

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen KB nebo Banka) oznamuje, že obdržela od České národní banky informaci o stanovení minimální výše ukazatele kapitálového poměru Komerční banky v rámci společného rozhodnutí kolegia orgánů dohledu nad skupinou Société Générale.

5. 3. 2019 17:00

Podle tohoto rozhodnutí je KB s účinností od 1. března 2019 povinna udržovat ukazatel kapitálového poměru na konsolidované bázi na úrovni minimálně 9,6 % (TSCR – Total SREP Capital Ratio), který zahrnuje:

  1. minimální kapitálový požadavek dle článku 92 odstavce 1 Nařízení EU o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, tj. udržovat poměr kmenového kapitálu Tier 1 ve výši 4,5 %, kapitálový poměr Tier 1 ve výši 6 % a celkový kapitálový poměr ve výši 8 % a
  2. dodatečný požadavek dle pilíře 2 ve výši 1,6 %, který je KB povinna držet nad minimální požadavky dle předchozího bodu, a který je povinna krýt plně kapitálem Tier 1 a minimálně ze 75 % kmenovým kapitálem Tier 1. Výše tohoto dodatečného požadavku byla zvýšena o 0,1 procentního bodu oproti dosavadní úrovni.

Úvěrové instituce v ČR současně podléhají také požadavkům na kombinovanou kapitálovou rezervu, která je aditivní k požadavku TSCR stanovenému v rámci výše uvedeného společného rozhodnutí. K 1. březnu 2019 je KB povinna udržovat kombinovanou kapitálovou rezervu skládající se z dílčích kapitálových rezerv, které v případě KB tvoří bezpečnostní kapitálová rezerva ve výši 2,5 %, proticyklická kapitálová rezerva stanovovaná jednotlivými orgány na expozice v dané zemi (v České republice nyní ve výši 1,25 %, od 1. července 2019 ve výši 1,5 % a od 1. ledna 2020 ve výši 1,75 %) a kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika ve výši 3,0 %.

Souhrnná výše kapitálových požadavků KB tak k 1. březnu 2019 činí přibližně 16,35 % v poměru k objemu rizikově vážených aktiv. Minimální úroveň kmenového kapitálu Tier 1 činí přibližně 12,45 % a minimální úroveň kapitálu Tier 1 činí přibližně 14,35 % v poměru k objemu rizikově vážených aktiv.

K 31. prosinci 2018 kapitálová přiměřenost KB na konsolidované bázi dosáhla 18,5 % a přiměřenost kmenového Tier 1 kapitálu byla na 17,9 %. Poměr Tier 2 kapitálu odpovídal 0,6 % rizikově vážených aktiv.