Oznámení o minimální výši ukazatele kapitálového poměru od 1. ledna 2020

Praha, 18. prosince 2019 - Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen KB nebo Banka) oznamuje, že obdržela od České národní banky informaci o stanovení minimální výše ukazatele kapitálového poměru Komerční banky v rámci společného rozhodnutí kolegia orgánů dohledu nad skupinou Société Générale.

18. 12. 2019 17:00

Podle tohoto rozhodnutí je KB s účinností od 1. ledna 2020 povinna udržovat ukazatel kapitálového poměru na konsolidované bázi na úrovni minimálně 10,2 % (TSCR – Total SREP Capital Ratio), který zahrnuje:

  1. minimální kapitálový požadavek dle článku 92 odstavce 1 Nařízení EU o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, tj. udržovat poměr kmenového kapitálu Tier 1 ve výši 4,5 %, kapitálový poměr Tier 1 ve výši 6 % a celkový kapitálový poměr ve výši 8 %
  2. dodatečný požadavek dle pilíře 2 ve výši 2,2 %, který je KB povinna držet nad minimální požadavky dle předchozího bodu, a který je povinna krýt plně kapitálem Tier 1 a minimálně ze 75 % kmenovým kapitálem Tier 1. Výše tohoto dodatečného požadavku byla zvýšena o 0,6 procentního bodu oproti dosavadní úrovni.

Uvedenou změnu předpokládal základní scénář kapitálového plánování KB, jak Banka informovala ve zprávě o hospodářských výsledcích za devět měsíců 2019.

Úvěrové instituce v ČR současně podléhají také požadavkům na kombinovanou kapitálovou rezervu, která je aditivní k požadavku TSCR stanovenému v rámci výše uvedeného společného rozhodnutí. K 1. lednu 2020 bude KB povinna udržovat kombinovanou kapitálovou rezervu skládající se z dílčích kapitálových rezerv, které v případě KB tvoří bezpečnostní kapitálová rezerva ve výši 2,5 %, proticyklická kapitálová rezerva stanovovaná jednotlivými orgány na expozice v dané zemi (v České republice od 1. ledna 2020 ve výši 1,75 % a od 1. července 2020 ve výši 2,00 %) a kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika ve výši 3,0 %.

Souhrnná výše kapitálových požadavků KB tak k 1. lednu 2020 bude činit přibližně 17,4 % v poměru k objemu rizikově vážených aktiv. Minimální úroveň kmenového kapitálu Tier 1 bude činit přibližně 13,4 % a minimální úroveň kapitálu Tier 1 dosáhne přibližně 15,4 % v poměru k objemu rizikově vážených aktiv.

K 30. září 2019 kapitálová přiměřenost KB na konsolidované bázi dosáhla 19,4 % a přiměřenost kmenového Tier 1 kapitálu byla na 18,9 %. Poměr Tier 2 kapitálu odpovídal 0,6 % rizikově vážených aktiv.